จอพร้อมทัชสกรีน Lenovo A5000 - เลอโนโว สีขาว


จอพร้อมทัชสกรีน Lenovo A5000 - เลอโนโว สีขาว
ประเภทสินค้า: สินค้าปกติ (พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า : M0L A5000W
1,800 บาท

จอพร้อมทัชสกรีน Lenovo A5000 - เลอโนโว สีขาว

ราคาส่งร้านโทรศัพทื 1800 บาท